Niisiis - teemaks on "Ühiskonna valgustumine" ja aktuaalsena püsib küsimuste kolmnurk: "MIKS? KELLEGA? KUIDAS?"


Selle teema ja küsimuse vastuseks tuleks esimese sammuna astuda meie varem loodud õppeplatvormi veerule PEATEE,  lugeda süvendatud tähelepanuga meie tegevuse peamistest  eesmärkidest ja aduda, et see on Maa inimkonna Uude Kuldaega juhtimise protsessi algusosa, Looja Suure Plaani elluviimine kaasaja meetodil ja ilmalikus koolitöö vormis ning  toimub tegelikult Looja naispoolest, Ema Maarjana tuntud energiavormi teadvusest läkitatud inglikirjade vahendusel ja et meie vabaühendusena tegutseva täiskasvanute täienduskool on juba katselised loomisfaasid läbinud. 

Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli (MA GISK) tegevuse eesmärkidest ja kooli mõttest saad lugeda siit: 

https://peatee.voog.com/meie-loost 

Inglite juhitud Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli  ehk Hingeravikooli ehk  Avataride kooli algne loomisfgaas 


kujunes alates 2010 kuni tänaseni, anno 2023 läbi idufirmana tegutsenud projekti ILMAPUUINEST1, milles seisev  lühinimetus EST ütleb, et esimene koolikiht on ses elupuukooli katsetuses Eestimaa ehk Maarjamaa pinnal kasvama pandud koolipuu liin, aga et see oli ka esmakordne ja Maal enneolematu ravi kohaldamise eksperiment, siis on loomine olnud mitu korda pikem kui ehk maise tavakooli loomiseks võiks aega kuluda ning just see asjaolu, et tegu on maaväliselt juhitud ja ravikiirgust omava keskkonna atmosfääriga, on esialgu meie suhtes vähe huvi ilmutatud ning paljuski ka meid peljatud, sest senine inglite Valgus on olnud inimese jaoks pigem tuntud kui leebe tingimusteta armastuse valang ja hingele pigem pai kui hinge pärisülestõusu valmidust pakkunud kõrgteadvuslik intensiivselt tunnetataud energiavoog. Vahel on inimeste poolt ekslikult arvatud, et see töö ja ravikooli loomine on pigem Looja arenguloo pisike naljavigur olnud ja et me loome maiste maainglitena kooli, millest keegi nagunii ei huvitu, sest senini on liikmeskond ahtake olnud ja avalikus tegevuses pole suuri arenguid märgata olnud, kuid ei olda teadlikud sellest, et tegu on aegu tagasi ennustatud  hiiglasuure loomisprojekti algusega ning seda masti Valguslaeva ei saa ilma iga sammu testimata ja spetsiaalset meeskonda omamata karidest eemale tüürida ning et meeskonna treenimiseks peab varuma aega, kannatlikkust ja väe laadimise võimalusi. Kaasaja inimese jaoks on iga varem imena käsitletud nähtus pigem tavaline ja nii ongi juhtunud, et Looja on laskunud inimkujusse, õpetajana, suhtlustreenerina, naisena ja Emana siia, ajaloolisele Maarjamaale ning tegutseb siingi leheveerul lausa inimese kombel ja nüüdseks treenitud avataride grupi kui lihtsate iniminglite meeskonna koosluses, aga rahvas ei pane seda isegi tähele, et nii on ja olgu see kirik või akadeemiline ringkond, ajakirjandus või terapeutide ja õpetatud tarkade liiga, ikka me oma sõnumiga nendeni pole jõudnud ja varem kui praegu selle epohhi määrava imelooga avalikkuseni välja minna pole saanud. Põhjus on inimpea skeptilisuses ja meeltega tajumatu illusoorses ning  müütilises pettekujutluses, missugune see uus Kristuse tulemine peaks olema, aga ka Aja Pulsi süsteemses kokkumängus Aja Isandatega, mis loob pidevalt pulseerivas mõttevoos uut ja ainukordset, aga siiski eelmisi vaatenurki ja loomislugusid arvesse võttes, kuid seda vaid kindlas rütmis ja sageduses, kuni piisav arv inimesi "100 ahvi teooria" vaimus uueni sirutuda söandavad ja katkematult tingimusteta armastuses toimima hakkavad. Õppimata ja hingeravist osa võtmata  seda ei saavutata ja siit-sealt kogutud juhuslike materjalide najal teadlikult elavaks maaingliks ei teiseneta. Sellest, millal ja kuidas edasine protsess toimuma hakkab,  anname ka siinse lehe veerul kindlamalt teada (kiri on loodud anno  08. 03, 2023)

"Jumal armastab inimeste lambitulesid rohkem

kui omaenda taevatähti "

                       (Tagore) 


~Armastusega, Ingliterapeut Marya~ 

           (anno märts, 2023)

Share this page