Share this page


~ ~ ~


Uuelaadse hingeravi ja ingelavataride juhitud kooli idee selgituseks: 


 "Elus kordub kõik. Eriti see, et kõik on iga päev uus. "

(J. W. Goethe) 


~ ~ ~