MA GISK õppuritele pühendumisega saavutatud isiksuse kasvu tulemuse eest omistatava mariamsi taseme tiitli monogramm:

KES SAAB ÕIGUSE II ASTME MARIAMSI TIITLILE?

II astme mariams – enam kui 1 aasta Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskoolis (MA GISK) õppinud liige, kes ei ole jõudnud veel täiel määral enda ego alistamiseni kõrgema teadvuse juhtimisel, kuid on teadvuses tõusnud ja saavutanud ingliteraapilise egoraviskeemi järgimise ja õppegrupis rahumeelse edasipüüdlemise kaudu avatari sageduse, omades tsiviilnime kõrval ka vaimset nime, on omandanud hingeravikoolis õppimise etiketi ja täidab avatarilt päritud ande kaudu isiklikku teenimisrolli. Konkreetne teenimisosa määratakse juhtide poolt. II astme mariams kuulub 2. kobarkonna kobarasse.

ELUKÄIGUD JA HARIDUSE TASEMED

Magdalena Kalevi CV avaneb SIIN

Maters alias Maret Raudsepa CV avaneb SIIN