Selleltki peolt ei puudunud ringmängud ja laagrist tuttavaks saanud laulud.