Kõik lapsed pidid oma pakid välja lunastama. Enne tehti süda julgeks ja lauluhääl koos soojaks