Õppur Kadri näitab vast ülesseatud kasekiigel oma sõlmetegemise oskust