Meie toodetud Heade Mõtete Pink Viljandis meie toonase angletoriumimaja krundi piiril pärna all sai kohvikuöö eelsel talgupäeval uue kuue ja hiljem ka sellega sobitatud Õueraamatukogu kapi