Käeline tegevus maandab kehalist pinget ja pakub hingelist rahuldust, eriti suvel ja vabalt, looduses olles