15.02.2020 toimus Tartus avastusõppe meetodil töötuba algkoolilastele ja nende vanematele:
“KÕIK ON JU KOKKU IME”. Siin uurime vett kui üht looduseelementi. Vesi on elu allikas.