Säragu maailmas rahu hoidvad vanemate ja laste hinged ja peatugu vastuseis Looja plaani täideviimisele!